Informacje


Prof. dr hab. inż. Henryk Galina
Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska
178651750
Prof. dr hab. inż. Piotr Król
Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska
178651579
Prof. dr hab. inż. Jacek Lubczak
Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska
178651370
Prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak
Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska
178651656
Prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski
Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska
178651338
dr hab. inż. Grażyna Groszek
Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska
178651093
dr hab. inż. Maciej Heneczkowski
Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska
178651223
dr hab. inż. Mariusz Oleksy
Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska
178651223
dr inż. Marek Potoczek
Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska
178651746
dr hab. inż. Tomasz Ruman
Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska
17 865 1896
dr hab. inż. Iwona Zarzyka
Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska
178651762
dr inż. Agnieszka Bukowska
Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska
178651338
dr inż. Łukasz Byczyński
Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska
17 865 1269
dr inż. Paweł Chmielarz
Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska
17 865 1809
dr inż. Jaromir Lechowicz
Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska
178651416
dr inż. Beata Mossety-Leszczak
Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska
178651093
dr Barbara Pilch-Pitera
Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska
178651700
dr inż. Walczak Małgorzata
Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska
178651416
dr inż. Joanna Wojturska
Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska
178651700

Obszar nauk ścisłych -> Dziedzina nauk chemicznych -> technologia chemiczna
Obszar nauk technicznych -> Dziedzina nauk technicznych -> inżynieria materiałowa
Obszar nauk technicznych -> Dziedzina nauk technicznych -> technologia chemiczna