Kontakt

Al. Powstańców Warszawy 6
35-959 Rzeszów
Podkarpackie

Kierownik

Prof. dr hab. inż. Henryk Galina
Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska
+48178651750

Strona www